פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


אין חדשות בתחום זה

במקרה של תאונת אמת
אילו סוגים של תאונות נכללים במושג תאונת עבודה? כמה מקבלים מביטוח לאומי במקרה כזה, והאם חייבים לשלם מס? האם תאונה שמתרחשת בארוחת צהרים במסעדה, על חשבון המעסיק, נחשבת לתאונת עבודה? דוד שי מחברת חילן-טק מסייע להבהיר את התמונה. קישור למדריך ב-Ynet.
קישור למאמר ב-Ynet 12/12/2003

פיצויי פיטורים - סקירה
עובד אשר מפוטר, או מתפטר, בתנאים מסוימים, זכאי לפיצויי פיטורים. סקירה מקיפה זו עוסקת בזכות לפיצויי פיטורים, התנאים לקיומה, אופן חישוב הפיצויים וסוגיות נוספות.
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 29/11/2003

"סוגרים חשבון" עם המעביד - זכויות עובד בתום העסקתו
סיום יחסי עבודה בין עובד למעביד, מניב, במרבית המקרים, התחשבנות כספית במסגרתה זכאי העובד לקבל סכומי כסף ממעבידו ההולכים וגדלים ככל שתקופת העסקתו של העובד הייתה ארוכה יותר. על זכויותיו של עובד בתום ההעסקה - מרחיבה סקירה זו.
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 16/11/2003

המדריך לעובד השובת
מדריך לזכויות העובדים והמעבידים בעת שביתה. קישור למאמר מאתר Ynet.
Ynet 8/11/2003

קרנות פנסיה - מידע כללי
"מהי קרן פנסיה? זוהי קופה שבה נצברים חסכונות לזכותו של העובד..." (מתוך המאמר).
ש.י.ל. - שירות ייעוץ לאזרח 6/11/2003

חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, תשמ"ז-1987
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
הערה חשובה: לחוק זה תקנות רלוונטיות רבות שאינן מופיעות, בשלב זה.
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003

תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג- 1983
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 29/11/2003

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6, 8, 13 ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 29/11/2003

צו הרחבה בענף השמירה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 ל חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, אני מצווה בזה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל , האיגוד הארצי של עובדי שמירה ואבטחה, לבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל...
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 11/11/2003 

השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...